2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Έβρου) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Έβρου)Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (7ωρης απασχόλησης)
1 ΔΕ Διανομέας (7ωρης απασχόλησης)

Περίοδος Υποβολής: 13/09/2016-22/09/2016


Τηλέφωνο: 25510 82960

Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad