1 Εσωτερικής Εκμετάλλευσης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Σερρών) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

1 Εσωτερικής Εκμετάλλευσης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Ν. Σερρών)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη 1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής: 13/09/2016-22/09/2016


Τηλέφωνο:
23210 51211


Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad