680 προσλήψεις μονίμων στο υπουργείο Δικαιοσύνης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

680 προσλήψεις μονίμων στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες όλης της χώρας

Αίτημα πρόσληψης 680 μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων θα  υποβάλει το υπουργείο Δικαιοσύνης προς το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες το αίτημα έχει αποσπάσει ήδη την έγκριση από την επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, ενώ έχουν καθοριστεί και οι 48 θέσεις που καλύπτονται από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.
Η σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα αφορά τις δύο από τις τρεις ειδικότητες (Γραμματέων και Πληροφορικής), καθώς οι 24 ΥΕ Δικαστικοί Επιμελητές που περιλαμβάνει το αίτημα θα προσληφθούν με διαγωνισμό που θα διενεργήσει το ίδιο το υπουργείο. Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, το νέο προσωπικό θα ενισχύσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και θα προσληφθεί με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), στις εξής ειδικότητες:

• ΠΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 427 θέσεις• ΤΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 45 θέσεις

• ΔΕ Γραμματέων Δικαστηρίων: 140 θέσεις

• ΠΕ Πληροφορικής: 34 θέσεις

• ΤΕ Πληροφορικής: 10 θέσεις

Οι 48 θέσεις που θα καλυφθούν από άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2643/1998 αφορούν 32 θέσεις ΠΕ Γραμματέων σε Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Εφετεία, 3 θέσεις ΤΕ Γραμματέων, 7 θέσεις ΔΕ Γραμματέων, 2 ΠΕ Πληροφορικής και 3 θέσεις ΥΕ Επιμελητών.
Τα προσόντα

Oλοι οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων, για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει εκτός των απαραίτητων τίτλων σπουδών, να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας καθώς και πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.

Για την ειδικότητα των δικαστικών γραμματέων ενδέχεται να υπάρξει γραπτή εξέταση για τους υποψήφιους/ες που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, στα εξής μαθήματα: Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου, Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσμούς (Β’ Λυκείου) και Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων.


Για τον κλάδο ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής) και γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad