Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2016-2017 - e-theseis.gr

Post Top Ad


Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2016-2017

Σήμερα Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016 θα αναρτηθούν από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), οι πίνακες με τα τελικά αποτελέσματα των δικαιούχων (ονόματα μητέρας και παιδιού) που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2016-2017. Από την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων - δικαιούχων 81.000 θέσεων δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και σε αντίστοιχα κέντρα για άτομα με ειδικές ανάγκες,  για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Ενστάσεις από τους δικαιούχους μπορούσαν να υποβληθούν μεταξύ 18 και 22 Αυγούστου 2016.  [Μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες με τα τελικά αποτελέσματα, καθώς και άλλες χρηστικές πληροφορίες, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, 02:04

Στη συνέχεια του άρθρου μπορείτε να δείτε τελικούς πίνακες (24/8/2016) καθώς και τους Προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό / δήμο (17/8/2016).

Θυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2016 για το σχολικό έτος 2016 - 2017 ήταν εφικτή έως και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2016.


Εγγραφές:

Οι εντολές τοποθέτησης των ωφελούμενων, θα είναι διαθέσιμες για τις δομές, στο site της ΕΕΤΑΑ από Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016. Οι ωφελούμενες / ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν, στη δομή όπου έχουν επιλεγεί, προκειμένου να εγγράψουν το ή τα παιδιά τους (υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές) από την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016 έως και την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες - οδηγίες για τα αποτελέσματα:

Οι πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι πίνακες των απορριφθεισών μητέρων ανά νομό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στο link www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/index.html. [Δείτε τους σχετικούς πίνακες με τα προσωρινά και τα τελικά αποτελέσματα όταν δημοσιευθούν, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Θα πρέπει να επιλέξτε Νομό ή Δήμο για να δείτε τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αλφαβητική σειρά, ανά Δήμο

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων των δυνητικά ωφελούμενων γονέων

Θα πρέπει να συμπληρώστε, στα πεδία της εφαρμογής, τον Α.Φ.Μ. σας (υποχρεωτικά) και τον Α.Μ.Κ.Α. (ή αντί του ΑΜΚΑ την Ημερομηνία Γέννησής) σας, που έχετε γράψει στην αίτηση σας, για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα :


Α.Φ.Μ. :
(υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 9 αριθμούς)

A.M.K.A. :
(προαιρετικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 11 αριθμούς)

ή εναλλακτικά
Ημερομηνία γέννησης :
(προαιρετικό πεδίο, στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, π.χ. 03/06/1980 ή 18/05/1987)

Οι γονείς οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετικές αιτήσεις μπορούν να δουν τα προσωρινά αποτελέσματα σε ειδική εφαρμογή, η οποία θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου.

Από την εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί μητέρας και παιδιού, ώστε οι αιτούντες να μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.

Ενστάσεις

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο miteresenstaseis@eetaa.gr, με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους, (μέχρι δηλαδή τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ.) σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης», που παρουσιάζεται στα κάτωθι σχετικά links της ιστοσελίδας.
Έντυπο ένστασης γονέων  και Οδηγίες υποβολής) (17/8/2016)

Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα κατά την υποβολή της αίτησης δεν είχε υποβάλλει το εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2015 και αντ'Α αυτού υπέβαλε μόνο το Ε1, θα πρέπει να αποστείλει με ένσταση και το εκκαθαριστικό σημείωμα.  Στις ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει η εκκαθάριση μέχρι την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων,  ο/η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να υποβάλει ένσταση μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει: «… δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της φορολογική δήλωσης για το φορολογικό έτος 2015 μέχρι και σήμερα …/08/2016, που υπέβαλα την ένσταση. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όποτε αυτή συμβεί, αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου την υποχρέωση να την αποστείλω άμεσα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.» .

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαφοράς του Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος ως προς το ύψος του εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα που θα προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

1.  ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα
Τηλ. - Fax : 210-5214733, 210-5214666, 210-5214735, 2105-214627 ,  210-5214707
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πολυτεχνείου 39, 7ος   όροφος - 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. Φαξ : 2310-544731, 2310-544714
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος  όροφος - 41222, Λάρισα
Tηλ. Φαξ : 2410-579621
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Δεν θα γίνονται αποδεκτές ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης.

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2016 - 2017

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο πιο Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr).την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29.7.2016, στη Διεύθυνση.(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Επίσης θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier),στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29/7/2016.
Οδηγίες αίτησης - απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δείγμα αίτησης (κενή)

Σύμφωνα με την προκήρυξη ωφελούμενες/νοι της δράσης της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» είναι:

μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή /και
μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια παιδιών.

Οι ωφελούμενες/νοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι
αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

γ) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:

• Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών), συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2016), και προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1 -30/9/2016), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

• Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών), συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2016), για προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1 -30/9/2016), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αίτηση συμμετοχής - Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στη παρούσα δράση πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης

2. Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα είναι διαθέσιμη ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), από τις 12.7.2016. Η αίτηση απαρτίζεται από : α) ένα υποχρεωτικό σκέλος, όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα για την μοριοδότησή τους στοιχεία, και β) ένα προαιρετικό σκέλος, όπου δύνανται να δηλώσουν προτίμηση για συγκεκριμένες/η Δομές/η. Σχετικός ενδεικτικός και μη εξαντλητικός Πίνακας Φορέων/Δομών, και των προσφερόμενων από αυτούς θέσεων θα αναρτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η Αίτηση Συμμετοχής συνοδεύεται:

1. Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση, που περιλαμβάνει το υποχρεωτικό σκέλος και το προαιρετικό, αυτό της δήλωσης προτίμησης για συγκεκριμένες Δομές.
2. Έντυπο υποβολής ένστασης

Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση» - Όροι συμμετοχής

1. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29.7.2016 , στη Διεύθυνση. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως 29/7/2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση» τους και ειδικότερα στο προαιρετικό σκέλος, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης κατά σειρά επιλογής του έως και πέντε (5) προτιμήσεων Δομών για τις κατηγορίες Α. και Β. και έως δύο (2) για τις κατηγορίες Γ. και Δ. Η διαδικασία δεν είναι δεσμευτική.

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) Φορολογικού έτους 2015
Πρέπει να υποβληθεί η νέα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή φια τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015).
Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

Οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕ.Τ.Α.Α. στις 17 Αυγούστου 2016.
Ενστάσεις  από τους δικαιούχους μπορούν να υποβληθούν μεταξύ 18 και 22 Αυγούστου 2016.
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 24 Αυγούστου 2016.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ το φετινό πρόγραμμα φιλοξενίας διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με το περσινό καθώς έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση όσον το δυνατόν περισσότερων οικογενειών.

Οι λόγοι που επέβαλλαν τις αλλαγές στο πρόγραμμα είναι το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη χρονιά περίπου 14.000 παιδιά από νοικοκυριά με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας δεν έλαβαν την χρηματοδότηση, Το παραπάνω πρόβλημα προέκυψε λόγω της δομής του παλιού προγράμματος και δεν οφείλονται σε αμέλεια της ΕΕΤΑΑ που είναι ο διαχειριστικός φορέας.

Φέτος πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται μείωση προϋπολογισμού, το αντίθετο μάλιστα, αφού είναι πλέον πιθανό να υπάρξει αύξηση των πόρων που θα διατεθούν. Κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, οι δαπάνες του προγράμματος διαμορφώθηκαν σε 175 εκατ. ευρώ, ενώ το έσοδο κάθε δομής από κάθε μεμονωμένο voucher-αξία τοποθέτησης, ανήλθε στο ύψος που προσδιορίζει η νέα ΚΥΑ.

Όπως τονίστηκε και στην κοινή συνέντευξη Τύπου των αρμόδιων υπουργών, η τελική δαπάνη της δράσης, κατά την σχολική χρονιά 2016-2017, ενδέχεται να ξεπεράσει τα 175 εκατ. ευρώ.  Και αυτό λόγω της δέσμευσης της Κυβέρνησης να χορηγηθεί το voucher στο σύνολο των νοικοκυριών με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας και στο σύνολο των νοικοκυριών με πρόσωπα με αναπηρία, ανεξαρτήτως της δημοσιονομικής επίπτωσης που μπορεί να έχει η επίτευξη αυτού του στόχου. Υπενθυμίζουμε ότι, από τα 175 εκατομμύρια ευρώ, τα 95 εκατομμύρια προέρχονται από το νέο ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα, για το  σχολικό έτος 2016 - 2017:

– όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας, όπως αυτό έχει ορισθεί από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2015, (4.512 ευρώ), θα λάβουν την σχετική ενίσχυση (αξία τοποθέτησης/voucher),

– όλα τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία θα λάβουν την σχετική ενίσχυση, προκειμένου τα άτομα αυτά να λάβουν μια θέση στα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ ή σε δομές ολοκληρωμένης φροντίδας.

–   θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθμούς,

–   θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών/παιδιών, χωρίς παράλληλα ν'Ααλλάζουν τα ηλικιακά όρια με βάση τα οποία οι ωφελούμενοι/παιδιά εντάσσονται στο πρόγραμμα.

–  θα απλοποιηθούν ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης/πληρωμής και θα διασφαλιστεί η μηνιαία καταβολή των δόσεων.

Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τους γονείς είναι ότι:

–  οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους.

–  η αξία τοποθέτησης (voucher) δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο (γονέας). Δηλαδή, ο γονέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει παιδικό σταθμό/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίς να χάνει το voucher.

– Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία του προγράμματος καθώς και την αξιοπιστία της, ως φορέας διαχείρισης, από την στιγμή που θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, θα προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους νομιμότητας σε πανελλαδική κλίματα. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. όπου εντοπίσει παρατυπίες θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που θα εντοπιστούν παρατυπίες εξετάζεται το ενδεχόμενο, εκτός των κυρώσεων, να μην γίνονται δεκτοί για συνεργασία στο μέλλον.


Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τις δομές είναι ότι:

–  καταργείται ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο οι δομές μπορούν να δεχτούν voucher μόνο για το 70% της δυναμικότητάς τους.

–  διασφαλίζεται η μηναία καταβολή των δόσεων.

– απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνεται το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της κατάργησης των εγγυητικών επιστολών.

Τα στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα είναι:

– Προτεραιότητα σε γονείς που είναι άνεργοι ή επισφαλώς απασχολούμενοι ή έχουν εισοδήματα κάτω από το κατώφλι φτώχειας.

– Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις φροντίδας και τις προτιμήσεις των γονέων. Επισημαίνεται ότι η σύζευξη δεν είναι δεσμευτική, αλλά ενδεικτική.

– Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους ωφελούμενους. Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το voucher και δεν αφορά επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός.

Για την όλη διαχείριση του προγράμματος  συνεδρίασε το Δ.Σ,. της Ε.Ε.ΤΑ.Α. όπου και διατυπώθηκαν οι ενστάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Τα θέματα αυτά η διοίκηση της ΕΕΤΑΑ τα έλαβε υπόψη της και τα έχει μεταφέρει στους αρμόδιους φορείς. Ωστόσο η  ΕΕΤΑΑ υπογραμμίζει ότι  ο ρόλος της αφορά μόνο τη διαχείριση του προγράμματος. Επιπλέον  εκτιμά ότι είναι θετικό το γεγονός ότι το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς ξεκινά νωρίς φέτος. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς να επέμβουν  εγκαίρως όπου εντοπιστούν αδυναμίες.
Περισσότερα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad