Προσλήψεις μονίμων στους Πλοηγικούς Σταθμούς Πειραιά και Θεσσαλονίκης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Προσλήψεις μονίμων στους Πλοηγικούς Σταθμούς Πειραιά και Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων για τους Πλοηγικούς Σταθμούς Πειραιά και Θεσσαλονίκης εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβληθούν έως τις 21 Ιουλίου στη διεύθυνση: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 - Ε2 Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς. Συγκεκριμένα για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά θα καλυφθεί μία θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων και μία θέση του κλάδου Πρυμνοδετών, ενώ για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης μία θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.Εκτός των τυπικών προσόντων για την πρόσληψη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν και ορισμένα ειδικά προσόντα, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι Κυβερνήτες πλοηγίδων θα πρέπει να διαθέτουν Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, Κυβερνήτη Α’ ή Β’ ή Γ’ τάξης Ε.Ν. ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών. Για τον κλάδο Μηχανοδηγών πλοηγίδων απαιτείται Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, ενώ για τους Πρυμνοδέτες χρειάζεται Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, Ναύτη Ε.Ν.


Οσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες, ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ), φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου σε ισχύ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ναυτικό φυλλάδιο είναι σε ισχύ.
103 άτομα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Δέκα νέα προγράμματα για 90.000 ανέργους
500 τεχνικοί και διοικητικοί σε 14 περιφερειακά αεροδρόμια
700 ετήσιες συμβάσεις σε 254 Κέντρα Κοινότητας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad