243 οδηγοί και τεχνίτες στον Δήμο Αθηναίων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

243 οδηγοί και τεχνίτες στον Δήμο Αθηναίων

Στην πρόσληψη 243 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων.


Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: Δε Οδηγών Απορριμματοφόρου 32, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτου 10, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτου 2, ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 2, ΔΕ Ταπετσιέρηδων μία θέση, ΔΕ εργαλειομηχανών Τόρνου μία θέση και ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας 195 θέσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή έως τις 4 Ιουλίου, στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος. Πληροφορίες στα τηλ. 210-5277450 και 210-5277480.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad