Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Πως όσοι άνεργοι απορρίπτονται από παροχές επιδόματα και προγράμματα θα μπορούν να τις διεκδικούν απο τον ΟΑΕΔ

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Τον νέο κανονισμό για τις προσφυγές των ενδιαφερόμενων που θελουν να προσβάλουν αποφάσεις του ΟΑΕΔ σχετικά με παροχές ππου έχουν αιτηθεί ή ακόμη και προγράμματα εξέδωσε ο Οργανισμός. Η διαδικασία γ΄΄ινεαι γρηγόρτερη αφου δεν θα περιμένουν πλέον την εξέταση της προσφυγής απο τ ΔΣ του Οργανισμού αφού συστήνεται γία ειδική επιτροπή για τα ζητήματα αυτά.

Ειδικότερα στις επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) συνιστώνται αντίστοιχα επτά (7) Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.), ήτοι μία ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ., με τριετή θητεία.

Κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. συγκροτείται από πέντε (5) τακτικά μέλη που ορίζονται με τα αναπληρωματικά αυτών. Ως Πρόεδρος κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. ορίζεται ο Προϊστάμενος της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Ως μέλη κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. ορίζονται: α) Δύο (2) υπάλληλοι του ΟΑΕΔ κατηγορίας ΠΕ ή TE με τουλάχιστον Γ΄ βαθμό, με τους αναπληρωτές τους.

Ο αρχαιότερος εκ των δύο oρίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου. β) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων που υποδεικνύεται από την ΓΣΕΕ, με τον αναπληρωτή του. γ) Ένας κοινός εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργα- νώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εκτελεί υπάλληλος ΠΕ ή TE της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. Ως εισηγητές ορίζονται οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Τμημάτων.

Ο γραμματέας και ο εισηγητής δεν αποτελούν μέλη της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν κατά το χρόνο συγκρότησης της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π., τα μέλη που υποδεικνύονται από τρίτους δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση της ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. είναι νόμιμη, εφόσον έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρ-κούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

Για τη νόμιμη συγκρότηση των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π ) του O.A.Ε.Δ. απαιτείται ο ορισμός με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εξετάζει, σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό τις προσφυγές, με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις

Κατά την εξέταση των προσφυγών, η ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. ελέγχει τις προσβαλλόμενες ατομικές διοικητικές πράξεις, όχι μόνο κατά νόμο (έλεγχος νομιμότητας), αλλά και κατ’ ουσία (ουσιαστικός έλεγχος), οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή.

Για ποιες παροχές θα μπορούν να γίνουν προσφυγές:

– χορήγηση επιδόματος τακτικής ανεργίας,

– χορήγηση ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας

– χορήγηση ειδικού βοηθήματος μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ

– χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

– χορήγηση ειδικού βοηθήματος λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών

– χορήγηση επιδόματος σε νέους 20-29

– χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργου

– χορήγηση βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π – Μ.Μ.Ε.)

– χορήγηση της συμπληρωματικής παροχής μητρότητας

– χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

– χορήγηση καταβολής αποδοχών στους σπουδαστές

– φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις της Σχολής που φοιτούν

– χορήγηση του επιδόματος διαθεσιμότητας

– επιχορήγηση επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης

– επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)

– επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων, που καταρτίζονται

– επιχορήγηση επιχειρήσεων


Από την αρμοδιότητα των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του Ο.Α.Ε.Δ εξαιρούνται: α) οι ενδικοφανείς προσφυγές, όταν το αντικείμενο της προς εξέταση προσφυγής υπερβαίνει το ποσό των 10.000
ευρώ για επιχορηγήσεις β) οι ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν τις καταβαλλόμενες από τον Οργανισμό παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη γ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν ζητήματα σχετικά
με τον ΕΛΕΚΠ («Ενιαίος Λογαριασμός για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών») δ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν προγράμματα «Κοινωφελούς χαρακτήρα», και ε) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν αμφισβητήσεις σχετικές με την υποχρέωση υπαγωγής σε κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΔ

Οι παραπάνω ενδικοφανείς προσφυγές θα εκδικάζονται σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού

Οι ενδικοφανείς προσφυγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού ασκούνται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των διοικητικών πράξεων στους ενδιαφερόμενους.

Οι Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών οφείλουν να γνωστοποιούν στους προσφεύγοντες τις αποφάσεις τους επί των προσφυγών το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που οι ανωτέρω προσφυγές ασκήθηκαν.
Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου