Τι αλλάζει στη Διαύγεια - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Τι αλλάζει στη Διαύγεια

Εγκύκλιο για την «επανάρτηση αρχείων στο Πρόγραμμα Διαύγεια» με στόχο να μην παρατηρείται το φαινόμενο των «μη αναγνώσιμων» αρχείων εξέδωσε το ΥΠΕΣΔΑ.

Σε αυτήν τονίζει τα εξής: «προς αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που ανηρτημένες πράξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια δεν είναι αναγνώσιμες, είναι επιβεβλημένο κάθε φορέας που εξέδωσε και ανήρτησε πράξεις της εν λόγω κατηγορίας να προβαίνει στην άμεση επανανάρτησή τους, ευθύς μόλις περιέλθει σε γνώση του, με οποιονδήποτε τρόπο, ενημέρωση για το εξεταζόμενο πρόβλημα».

Στο σχετικό έγγραφο τονίζεται ότι για την επανανάρτηση κάθε φορέας χρησιμοποιεί τη διαδικασία της ορθής επανάληψης, εισάγοντας στο πεδίο ‘‘ΘΕΜΑ’’ την υποσημείωση: ‘‘Η παρούσα πράξη επαναναρτάται σε αντικατάσταση μη αναγνώσιμου αρχείου’’.


Παράλληλα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά και η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΑ, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη θυρίδα diavgeia@yap.gov.gr.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad