Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ - e-theseis.gr
Responsive Ads Here

Post Top Ad

Your Ad Spot

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ


Η εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ, επιθυμεί να προσλάβει για το εργοτάξιο της με έδρα το Αίγιο:

1. Γραμματεία. Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνη για συγκέντρωση/ομαδοποίηση παραστατικών, σύνταξη και παρακολούθηση συμφωνητικών, διαχείριση ταμείου, τήρηση αρχείων έργου, διεκπεραίωση υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσία, διαχείριση προσωπικού. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ), άριστη γνώση Η/Υ (MS office), άριστη γνώση αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ.

2. Υπεύθυνος ποιότητας. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη, παρακολούθηση & τήρηση ΠΠΕ έργου, σύνταξη εντύπων ΠΠΕ, διενέργεια ελέγχων ποιότητας on site.
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό Πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ),Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε δημόσια έργα υποδομών(θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα), Άριστη γνώση Η/Υ (MS office), Καλή γνώση αγγλικών, Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ.


3. Τοπογράφος. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την τοπογραφική αποτύπωση, χάραξη, σύνταξη σχεδίων as built,επιμετρήσεις, παρακολούθηση συντήρησης τοπογραφικών οργάνων.
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό Πτυχίο(ΑΕΙ-ΤΕΙ), Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε δημόσια έργα υποδομών(θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα), Άριστη γνώση Η/Υ(MS office) & autocad, Καλή γνώση αγγλικών ή γερμανικών, Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, Γνώση Anadelta, Αρίστη γνώση χρήσης τοπογραφικών οργάνων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση christina@xanthakis.gr (link sends e-mail)
(ΣΑΤΕ, 03/06/2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Post Top Ad

Your Ad Spot