121 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

121 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν είκοσι ένα (121) άτομα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

Περίοδος Υποβολής: 01/06/2016-10/06/2016Τηλέφωνο:
210 3353228, 210 3353487, 210 3353859, 210 3353698
Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad