728 άτομα για Κοινωφελή Εργασία σε Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

728 άτομα για Κοινωφελή Εργασία σε Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την ̟ροώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους δηµόσιους φορείς, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρόπο αίτηση συµµετοχής από 15/04/2016 και ώρα 10η πρωινή έως και 25/04/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.


Αναλυτικότερα:
728 άτομα για Κοινωφελή Εργασία σε Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad