38 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Επικράτεια) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

38 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Επικράτεια)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον Κλάδο Πωλήσεων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 38 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

5 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Πάτρα)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Αίγιο)
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Ζάκυνθος)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Αργοστόλι)
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Ναύπλιο)
3 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Ιωάννινα)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Κέρκυρα)
3 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Λάρισα)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Βόλος)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Λαμία)
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Αγ. Νικόλαος)
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Μοίρες Ηρακλείου)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Ρέθυμνο)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Χίος)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Σάμος)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Μυτιλήνη)
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Ρόδος)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Κω)
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Σύρος)
1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Πάρος)

Ημερομηνία αίτησης: 29/02/2016-09/03/2016

Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad