129 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

129 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 129 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΠΕ Πτυχιούχων Διοικητοοικονομικών (Οικονομικού)
30 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Μηχανοτεχνίτες
18 ΔΕ Οδηγοί (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
15 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
9 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Ηλεκτροτεχνίτες
9 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Ηλεκτροοξυγονοκολλητές
8 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Τεχνίτες Οχημάτων
8 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων - Χειριστές Κύριων Μηχανημάτων
7 ΔΕ Οδηγοί (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
4 ΔΕ Χειριστές Η/Υ
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού
2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Τεχνίτες Εργαλειομηχανών
2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού - Τεχνικοί Ψυκτικοί
2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα)
2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανοπροωθητών)
1 ΔΕ Τεχνικός Δομικών Έργων - Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
1 ΔΕ Τεχνικός Δομικών Έργων - Τεχνίτης Ξυλουργός
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γκρέϊντερ)Τηλέφωνο:
27910 25045 εσωτ. 33034, 33020Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad