Συνεργάτες στα πλαίσια του έργου NUTRIART του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Συνεργάτες στα πλαίσια του έργου NUTRIART του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ :

Α) ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ Κ1)
Β) ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ Κ2)
Γ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΗ Κ3)
Δ) ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΗ Κ4)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
ΝUTRIART

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Αρχή Διαχείρισης και στον φορέα στον οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) για την επέκταση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης: http://voucher.gov.gr στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ του έργου με τίτλο: “Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων  των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στην εταιρεία ΝUTRIART ABEE στην Ελλάδα και κωδικό: EGF/2014/001 EL/NUTRIART”», εφεξής (για λόγους συντομίας) αναφερόμενο ως «Υποστήριξη πρόσκλησης NUTRIART από το πληροφοριακό σύστημα VOUCHER»

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Συμμετοχή στην επέκταση και προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης παροχής υπηρεσιών με τη μέθοδο του voucher (κωδικοί αναφοράς Κ1,Κ2,Κ3)
Συμμετοχή στην τηλεφωνική υποστήριξη, για παροχή τεχνικής υποστήριξης στους παρόχους κατάρτισης κατά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος http://www.voucher.gov.gr. (κωδικός αναφοράς Κ4)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 25/01/2016.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad