Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Δωρεάν νομική βοήθεια για νέους

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) υλοποιεί από το 2013 το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί εθνικό πρόγραμμα της της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με στόχο τη δωρεάν νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οι οποίοι δε διαθέτουν τους πόρους και εν γένει τη δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος και την ευθύνη της εκπροσώπησης τους τόσο ενώπιον του δικαστηρίου όσο και εξωδικαστικά.
Δωρεάν συνδρομή μπορεί να ζητηθεί από τους δικαιούχους, ως εξής:
Ποινικές διαφορές:
Α. Σε ανήλικους ή νέους έως 30 ετών, αρκεί το αντικείμενο για το οποίο ζητείται η συνδρομή να είναι σε συνάφεια με υπόθεση/απόφαση/ποινική μεταχείριση σχετική με τη χρονική περίοδο της ανηλικότητας (>18ετών)
Β .Σε νέους 18-30 ετών για υποθέσεις που αφορούν μόνο σε:
– περιπτώσεις κακοποίησης (ειδικότερα, για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών)
– περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας (ειδικότερα, για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών)
– παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (ειδικότερα, για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών)
– χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζεται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών
Αστικές διαφορές:
Α. Σε ανήλικους (για όλες τις διαφορές)
Β. Σε νέους 18-30 ετών για αστικές διαφορές που προκύπτουν από ή έχουν συνάφεια με υποθέσεις που αφορούν κακοποίηση, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία, χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για αστικές διαφορές οικογενειακού δικαίου (ειδικότερα, παρέχεται κατ’ εξαίρεση νομική συνδρομή είτε για εξωδικαστικές ενέργειες είτε για παράσταση στο δικαστήριο για νέους μέχρι 35 ετών, σε υποθέσεις επιμέλειας ανήλικων παιδιών)
Γ. Σε νέους 18-35 ετών για υποθέσεις και διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Διοικητικές διαφορές:
Σε ανήλικους, και, κατά προτεραιότητα, σε ασυνόδευτους ανήλικους, για διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν ιδίως σε: υποβολή αντιρρήσεων κατά διοικητικής κράτησης, έκδοση δικαστικής απόφασης απέλασης, έλεγχο και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων-υπηρεσιακών σημειωμάτων που τους αποδίδονται, ορθή καταγραφή προσωπικών στοιχείων (ηλικίας, συνοδείας ή μη), διαδικασία ασύλου (καταγραφή – υποβολή αιτήματος, παράσταση στη συνέντευξη για το άσυλο στον πρώτο και το δεύτερο βαθμό, σύνταξη γραπτού υπομνήματος για την υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων όσων αφορά τους λόγους δίωξης κλπ., υποβολή προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης, κατά της απόφασης διακοπής), παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και απόδοση δημοσίων εγγράφων (Α.Φ.Μ., άδεια εργασίας κλπ), έκδοση-ανανέωση άδειας παραμονής βάσει του Ν. 3386/2005, εθελοντικό επαναπατρισμό, διασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ένταξη στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.)
Εργατικές διαφορές:
Α. Σε ανήλικους και νέους έως 30 ετών (για όλες τις διαφορές).
Tο Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015 διεξήχθη συνάντηση – ημερίδα εργασίας για το Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Η ημερίδα εργασίας διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, Δικηγορικών Συλλόγων και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, προκειμένου οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων να ανταλλάξουν απόψεις για τη βελτίωση του προγράμματος και την επίλυση των επιμέρους ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του.
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων συζήτησαν για το μέλλον του Προγράμματος, τη διασύνδεσή του με ενδιαφερόμενους φορείς και άλλα παρεμφερή προγράμματα.
Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας δεσμεύτηκαν από την πλευρά τους να αξιοποιήσουν τα πορίσματα των εργασιών της ημερίδας προκειμένου να επανασχεδιάσουν το πρόγραμμα στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Εφόσον οι συμπολίτες μας επιθυμούν να εκπροσωπηθούν Δωρεάν από κάποιον Δικηγόρο της ΕΑΝΔΑ και πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους διαχείρισης του προγράμματος εκ μέρους της ΕΑΝΔΑ, τα στοιχεία των οποίων θα βρουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ν.Δ.ΑQ www.eanda.gr.
Σε μία εποχή που η οικονομική κρίση πλήττει την ελληνική κοινωνία, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία και την αρωγή  του κοινωνικού συνόλου και των νέων δικηγόρων.

http://thepaper.gr/

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου