Οι…ουρές του ΕΣΠΑ φέρνουν επιδοτήσεις και νέες θέσεις εργασίας – Όλες οι ευκαιρίες - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Οι…ουρές του ΕΣΠΑ φέρνουν επιδοτήσεις και νέες θέσεις εργασίας – Όλες οι ευκαιρίες

Eνεση ρευστότητας 1,15 δισ. ευρώ αναμένεται έως τα τέλη Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση του παλαιού ΕΣΠΑ έως τα τέλη του χρόνου.
Από αυτά, τα 825 εκατ. ευρώ θα δοθούν στο πλαίσιο της απόφασης για τη μείωση της εθνικής συμμετοχής στο παλαιό ΕΣΠΑ (προγραμματική περίοδος 2007-2013) και της αυξημένης προκαταβολής που δίνεται στο νέο ΕΣΠΑ, ενώ μέσα στην εβδομάδα η ελληνική πλευρά υπέβαλε αίτημα πληρωμών για 325 εκατ. ευρώ, προκειμένου να πληρωθούν οφειλές προς δικαιούχους.
Την ίδια ώρα σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται, 10 μήνες αφότου ψηφίσθηκε ο νόμος τον Δεκέμβριο του 2014, το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Πληροφορίες των «Παραπολιτικών» αναφέρουν ότι την προσεχή Δευτέρα ο αρμόδιος υφυπουργός ΕΣΠΑ κ. Αλέξης Χαρίτσης μαζί με τον υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Σταθάκη πρόκειται να ανακοινώσουν τις τέσσερις πρώτες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Συγκεκριμένα θα δοθούν περί τα 350 εκατ. ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν σε περισσότερες από 5.000 νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, και σε 2.800 πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης.

1. Ενίσχυση 600-700 υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων
Η συγκεκριμένη δράση ύψους 50 εκατ. ευρώ (θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους προκηρύξεων των 25 εκατ. ευρώ η καθεμιά) αφορά την ενίσχυση με 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ (ποσοστό ενίσχυσης 50%) 600-700 υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ενίσχυση υφιστάμενων μόνο τουριστικών επιχειρήσεων.
Ενισχυόμενες δαπάνες για τη δράση, δύναται να είναι: Ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών, επιμέρους ενέργειες εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας, δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και λοιπών συστημάτων και πιστοποίηση αυτών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος, δαπάνες που σχετίζονται με την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κόστους νέου προσωπικού κ.ά.
2. Ενίσχυση 2.800 αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η δράση για την ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί σε δυο κύκλους με προϋπολογισμό κάθε κύκλου 25 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στα 50 εκατ. ευρώ. Αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση) και ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα επιχορηγούνται για δαπάνες που αφορούν την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη. με την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών όπως: αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού, Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.ά).
Δικαιούχοι δύναται να είναι οι εξής ειδικότητες: Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φυσιοθεραπευτές, Δικηγόροι, Κοινωνιολόγοι, Διακοσμητές, Δημοσιογράφοι, Οικονομολόγοι, Λογιστές, Προγραμματιστές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Μηχανικοί πάσης ειδικότητας, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Μεταφραστές, Καθηγητές, Δάσκαλοι, Λογοθεραπευτές, Μουσικοί, Σκηνοθέτες, Βιολόγοι, Ψυχολόγοι, και άλλες ειδικότητες, που θα εξειδικευθούν στον Οδηγό της Δράσης.
3. Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της χώρας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) η οποία και θα κατανεμηθεί στις δεκατρείς περιφέρειες της Χώρας. Θα επιχορηγηθούν σχέδια με προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με οριζόντιο ποσοστό ενίσχυσης (επιδότησης) 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μόνο υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ στρατηγικούς τομείς.


Και ενίσχυση νέων αλλά καινοτόμων
Η συγκεκριμένη δράση προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
Η χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας θα είναι έως 50.000 ευρώ (ενίσχυση 100%) ενώ ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας.
Δικαιούχοι στη Δράση μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά το χρόνο της υποβολή του επιχειρηματικού τους σχεδίου είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Δαπάνες που θα ενισχυθούν, θα είναι η προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου), το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α.), δαπάνες για προβολή και δικτύωση, κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός.


ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0