1.176 οδηγούς και μηχανικούς ζητά ο ΟΣΥ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

1.176 οδηγούς και μηχανικούς ζητά ο ΟΣΥ

Την πρόσληψη 1.176 θέσεων μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου επιθυμεί για την κάλυψη πάγιων αναγκών του ο Οργανισμός Συγκοινωνιών (ΟΣΥ) ΑΕ.

Ο φορέας παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες σε διάφορες ειδικότητες προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών, ωστόσο οι ανάγκες του δεν έχουν καλυφθεί ακόμη.

Εξάλλου, ήδη από τις αρχές του περασμένου έτους (2014) είχε κατατεθεί στο ΑΣΕΠ αίτημά του για την πρόσληψη 450 μόνιμων εργαζομένων στα λεωφορεία, απόφαση η οποία είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, εντούτοις δεν ευδοκίμησε ποτέ, ώστε να ακολουθήσει η έκδοση προκήρυξης.

Η τότε απόφαση του ΔΣ περιελάβανε την προκήρυξη 330 θέσεων για Οδηγούς και 120 θέσεων για Τεχνικούς Οχημάτων.
Αναφορικά με την εκ νέου καταγραφή των αναγκών του ΟΣΥ, περιλαμβάνει την κάλυψη 1.176 θέσεων αορίστου χρόνου σε 17 ειδικότητες όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες τέσσερις:

ΔΕ Οδηγών, 885 θέσεις
ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων, 84 θέσεις
ΔΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών, 46 θέσεις και
ΥΕ Εργατικού προσωπικού, 36 θέσεις.
Είκοσι μία θέσεις αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών Αμαξωμάτων , από 20 στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικών και ΠΕ Μηχανολόγων, και από 15 θέσεις στις ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΤΕ Μηχανικών. Το αίτημα περιλαμβάνει επίσης θέσεις για Ηλεκτροτεχνίτες, Ηλεκτροσυγκολλητές, Χειριστές Μηχανημάτων, Ψυκτικούς και Συντηρητές.
Πηγή: ΕΘΝΟΣ


1 σχόλιο:

Post Top Ad