Σίτιση Αναπληρωτών: Υποδείξεις προς τους δικαιούχους για την επιτυχή συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Σίτιση Αναπληρωτών: Υποδείξεις προς τους δικαιούχους για την επιτυχή συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα

Με αφορμή τις συνήθεις παραλείψεις που διαπιστώνονται από την επεξεργασία των Φακέλων Δαπανών των δικαιούχων, προβαίνουμε στις ακόλουθες υποδείξεις προκειμένου να βελτιωθεί η συμβατότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων προς τα απαιτούμενα:

1. Τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο απλοποιημένο οδηγό εφαρμογής (αρχείο «ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»), είναι απαραίτητα και η μη έγκαιρη αποστολή / υποβολή τους, επισύρει την αναστολή καταβολής των τροφείων κατά τις προγραμματισμένες περιόδους.
2. Η αποστολή IBAN άλλης Τράπεζας πλην της Εθνικής Τράπεζας, επισύρει παρακράτηση από το ποσό των προς καταβολή τροφείων, του κόστους διατραπεζικής συναλλαγής.
3. Η αποστολή Φακέλων Δαπανών που δεν φέρουν ή φέρουν ασαφώς τις προβλεπόμενες εξωτερικές ενδείξεις, είναι δυνατό να οδηγήσει στην απόρριψή τους.
4. Η εκπρόθεσμη παραλαβή Φακέλων Δαπανών είναι δυνατό να οδηγήσει σε αναστολή της καταβολής των τροφείων κατά την επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.
5. Η συμπερίληψη αποδείξεων άλλων δαπανών που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα, απαγορεύεται.
6. Η συμπερίληψη αποδείξεων δαπανών άλλων μηνών, οδηγεί σε απόρριψη των στοιχείων αυτών.
7. Η συμπερίληψη παράτυπων ή παραχαραγμένων αποδείξεων, απαγορεύεται.
8. Η αναστολή καταβολής τροφείων ένεκα παρατυπιών δεν οδηγεί σε απώλεια των τροφείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τροφεία θα καταβληθούν κανονικά αμέσως μετά την άρση των παρατυπιών αυτών από την πλευρά των δικαιούχων.


Υπενθυμίζεται προς τους δικαιούχους ότι η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος που προορίζεται για την καταβολή των τροφείων, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Ομάδας
Έργου ταυτόχρονα με την διαφύλαξη του κύρους της Εποπτεύουσας Αρχής (Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων) καθώς και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
Ομάδα Έργου: «Σίτιση Αναπληρωτών»
Τηλ: 213-13 14 448, 213 13 14 449
e-mail: sitisianapliroton@inedivim.gr
Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος


Συνημμένα:


Συνημμένα:
ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ \
Υποδείξεις προς τους δικαιούχους για την επιτυχή συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad