Ναυτιλιακά Στελέχη Ζητούνται - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ναυτιλιακά Στελέχη Ζητούνται

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυτιλιακά Στελέχη με ελάχιστη δεκαετή προύπηρεσία: Managers, Operations Managers, CSO's - DPA's, Marine Managers.Βιογραφικά στο: hiringofmanagers@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad