50 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Κέρκυρας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

50 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.

Ειδικότερα:
50 εργάτες καθαριότητας
Αναλυτικότερη ενημέρωση στον  σύνδεσμο.


Τηλέφωνο: 2661362776, 2661362775


Καταληκτική Ημερομηνία  20/02/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad