Τεχνολόγος Τροφίμων από Αγροτικό Παραγωγικό Συνεταιρισμό - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Τεχνολόγος Τροφίμων από Αγροτικό Παραγωγικό Συνεταιρισμό

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" Με έδρα τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας αναζητά: Τεχνολόγο  Τροφίμων ή Οινολόγο.
Περιγραφή εργασίας: Εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της παραγωγής. Επίλυση προβλημάτων. Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων εργασίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής και των οδηγιών διασφάλισης ποιότητας. Ποιοτικός έλεγχος-μετρήσεις-αναλύσεις. Συνεργασία με τα τμήματα της συντήρησης και παραγωγής. Τήρηση και παρακολούθηση διαδικασιών ISO & HACCP.

Προφίλ Υποψηφίου:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα κάτωθι; Πτυχίο ΤΕΙ -ΑΕΙ κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων ή Οινολόγου. Τρία (3) έως πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο περιβάλλον βιομηχανίας τροφίμων. Γνώσεις προγραμματισμού υλικών και παραγωγής, καθώς και γνώσεις ή και εμπειρία σε συστήματα ERP θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής. Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office. Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων. Εμπειρία σε διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπων. Ομαδικό πνεύμα εργασίας, προσαρμοστικότητα και δυνατότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.


Η εταιρεία παρέχει: Άριστο περιβάλλον εργασίας. Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες. Σοβαρότατες δυνατότητες εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 511212014 στο ΦΑΞ 24280 77276 ή στο e mail: kokkalis@dimitra-wine-producer.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad