8 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

8 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Η ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (∆. Ε. Υ. Α. Κ.) που εδρεύει στην Κοζάνη.

Ειδικότερα:
1 Μηχανικός ΤΕ-Έργων Υποδοµής-∆οµικών Έργων
5 ∆Ε Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών
1 ∆Ε Μηχανοτεχνιτών
1 ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών

Τηλέφωνο:
2461051516

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 19/12/ 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad