29 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης (Αττική) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

29 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης (Αττική)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, που εδρεύει στην Αργυρούπολη.

Ειδικότερα:
10 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
13 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)
1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε΄΄ κατηγορίας (χωρίς ψηφιακό ταχογράφο)
2 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ΄ κατηγορίας (χωρίς ψηφιακό ταχογράφο)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α΄ ειδικότητας
1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ΄ κατηγορίας (με ψηφιακό ταχογράφο)


Σύνδεσμος: Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/11/2014 - 17/11/2014
Τηλέφωνο: 2132018700

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad