1 θέση Εποχικού Προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κιλκίς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κιλκίς

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ που εδρεύει στο Νοµό ΚΙΛΚΙΣ.

Ειδικότερα:
1 ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων (Υπάλληλων Γραφείου)Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/11/2014 - 24/11/2014
Τηλέφωνο: 2341027850

Σύνδεσμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad