279 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

279 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Διακοσίων εβδομήντα εννέα (279) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης.
Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/10/2014 - 10/10/2014
Τηλέφωνο: 2463052228, 246305243763 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad