Βιογραφικό Σημείωμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Βιογραφικό Σημείωμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα που αποκομίζει ο εργοδότης για τον υποψήφιο. Ένα καλό βιογραφικό σημείωμα δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε έναν υποψήφιο μια θέση. Από την άλλη πλευρά όμως ένα κακό βιογραφικό σημείωμα μπορεί να αποκλείσει έναν υποψήφιο από την διεκδίκηση μιας θέσης. Στόχος είναι μέσα από το βιογραφικό σημείωμα ο ενδεχόμενος εργοδότης να πειστεί πως ο συγκεκριμένος υποψήφιος είναι αναμφισβήτητα ο καταλληλότερος για τη θέση.

Οδηγίες Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος (Β.Σ.)

Το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος


        Προσωπικά στοιχεία
        Στοιχεία επικοινωνίας
        Εκπαίδευση και κατάρτιση
        Επαγγελματική εμπειρία (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έμμισθη ή εθελοντική)
        Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες (γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες, κοινωνικές οργανωτικές,  καλλιτεχνικές δεξιότητες, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες)
        Πρόσθετες πληροφορίες  (δημοσιεύσεις)
        Πρόσωπα που μπορούν να δώσουν συστάσεις


Προσωπικά στοιχεία -Στοιχεία επικοινωνίας

Σε αυτό το πεδίο περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα (προαιρετικά), φύλο (προαιρετικά), πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά), ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά)Εκπαίδευση και κατάρτιση

 Το ζήτημα των σπουδών είναι πολύ κρίσιμο, ειδικά γι' αυτούς που δεν έχουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Εδώ πρέπει να αναφέρετε τα πλήρη στοιχεία από: το όνομα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και το Τμήμα που παρακολουθήσατε, τον τίτλο που αποκτήσατε, την ημερομηνία απόκτησής του και την επίδοσή σας. Τονίστε κάποια ειδικά μαθήματα τα οποία έχετε παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και αναφέρετε τυχόν βραβεία, διακρίσεις ή υποτροφίες, για να βελτιώσετε την εικόνα σας.

Επαγγελματική εμπειρία (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έμμισθη ή εθελοντική)

Σ' αυτή την κατηγορία πρέπει να αναφέρονται: το πλήρες όνομα της εταιρείας, του φορέα ή του οργανισμού που εργαζόσασταν, η περίοδος εργασίας, η θέση που, κατείχατε και τα ειδικά καθήκοντα που σας εiχαν ανατεθεί. Όσο απλοϊκή και να εiναι η οποιαδήποτε, μικρής διάρκειας, εμπειρία, δεν πρέπει να υποτιμάται. Αποτελεί δείγμα υπευθυνότητας, σχέσεων με το κοινό και εργατικότητας και θα πρέπει να αναφέρεται.

 Περιγράφοντας το αντικείμενο απασχόλησης χρησιμοποιήστε λέξεις δράσης όπως ανάπτυξη, σχεδιασμό, οργάνωση. Μπορείτε να αναφέρετε ακόμα και δουλειές σε μαγαζιά εμπορικά ή καφετέριες, καθώς είναι ενδεικτικές δεξιοτήτων όπως η συνεργασία και η συμμετοχή σε ομάδα και ικανοτήτων όπως η παροχή υπηρεσιών και η διαχείριση παραπόνων. Προσπαθήστε να συσχετίσετε ικανότητες και δεξιότητες με το αντικείμενο της θέσης εργασίας για την οποία αιτήστε.Σεμινάρια-Ειδικές Γνώσεις

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ο φορέας υλοποίησης του σεμιναρίου, το θέμα του με πιθανή αναφορά σε ειδικά θέματα που θα προσφέρουν διευκρινίσεις ή ανάλυση και τη χρονική διάρκεια (και σε ώρες). Στην κατηγορία αυτή αναφέρετε, επίσης, τη γνώση προγραμμάτων υπολογιστών, τις ξένες γνώσεις που γνωρίζετε και το επίπεδο και θέματα τα οποία γνωρίζετε χωρίς να έχετε κάποιο τίτλο σπουδών ή χρησιμοποιούσατε στην προηγούμενή σας εργασία.Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες

Σε αυτό το πεδίο αναφέρετε δεξιότητες όπως πληροφορικής, κοινωνικές

οργανωτικές, καλλιτεχνικές, τεχνικές δεξιότητες και την ύπαρξη άδειας οδήγηση και διευκρινίστε πώς τις αποκτήσατε. Είναι σημαντικό να αναφερθείτε σε ενδιαφέροντα και χόμπι σχετικά με την προκειμένη θέση εργασίας και να προβάλετε αποδείξεις για δεξιότητες απασχόλησης όπως ηγετικές, οργανωτικές, και σχεδιασμού, ικανότητες διαπραγμάτευσης κ.λ.π.

Πρόσθετες πληροφορίες  (δημοσιεύσεις)-Πρόσωπα που μπορούν να δώσουν συστάσεις

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται στα ονόματα ατόμων τα όποια μπορούν να δώσουν περισσότέρες πληροφορίες για σας, όπως προϊστάμενοι σε παλιότερες θέσεις εργασίας, καθηγητές σπουδών; φίλοι με σημαντική θέση κ.α., και δεν. εiναι απαραίτητη. Εάν αποφασίσετε oτι θα σας βοηθήσει, βεβαιωθείτε ότι η παράθεση των συστάσεων γίνεται με την εξής, σειρά: 0νοματεπώνυμο, όνομα επιχείρησης; οργανισμού ή . φορέα, θέση εργασίας και διεύθυνση.

Προσοχή στη Χρονολογική σειράΥπάρχόυν δυο τρόποι χρονολογικής ανάπτυξης των σπουδών που να έχετε παρακολουθήσει. Ο πρώτος ξεκινώντας από τις πλέον πρόσφατες και πηγαίνοντάς προς τις βασικές σπουδές και ο δεύτερος αρχίζοντας από τις βασικές σπουδές και προχωρώντας προς τις πλέον πρόσφατες. Οι οπαδοί του πρώτόυ τρόπου πιστεύουν ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο κάποιο μελλοντικό εργοδότη, είναι οι πιο πρόσφατες και εξειδικευμένες σπουδές. Οποιοδήποτε τρόπο όμως ανάπτυξης και αν επιλέξετε να ακολουθήσετε, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο σε όλες τις κατηγορίες.

Τέλος, ηΣωστή Οργάνωση του Βιογραφικού Σημειώματος απαιτεί:Περιθώρια (εσωτερικά μεταξύ των κατηγοριών και περιφερειακά σε σχέση με σελίδα)

Διάκενα

Ευκολία ανάγνωσης

Ακρίβεια

Καλαισθησία

Ορθή χρήση υπογράμμισης

Σωστή χρήση κεφαλαίων γραμμάτων

Περίληψη ειδικών λεπτομερειών

Συνεχή και συνεπή χρήση προτάσεων ή μικρών φράσεων

Λογική δομή

Ανάλογη διάθεση χώρου με τα σημεία που πρέπει να τονισθούν

Συνέπεια

Χρονολογική σειρά

Προσωπικό τρόπο γραφή

Απουσία διορθώσεών, επιμελημένη, απλή και καθαρή εμφάνιση

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤο Europass Βιογραφικό Σημείωμα (CV) αποτελεί ένα προσωπικό έγγραφο Europass, με το οποίο μπορεί κάποιος να παρουσιάσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα του καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Το έγγραφο αυτό σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα στο εξωτερικό, ούτως ώστε τα προσόντα και η επαγγελματική πείρα σας να είναι εύκολα συγκρίσιμα για όλες τις χώρες της ΕΕ. Η εν λόγω μορφή βιογραφικού σημειώματος είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στο ηλεκτρονικό βιογραφικό EURES και ενδείκνυται για αποφοίτους τόσο επαγγελματικής όσο και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο βιογραφικό σημείωμα παρέχει σαφή εικόνα των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του υποψηφίου, κοινώς αντιληπτή, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία απευθύνεται ή από την οποία προέρχεται. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον σύνδεσμο βιογραφικό σημείωμα Europass (CV), όπου θα βρείτε και οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad