5 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. Δήμου Θεσσαλονίκης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

5 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά πέντε (5) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισµού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, µε αντικείµενο την εκτέλεση των έργων: α) «Εφαρµογή καινοτόµων δράσεων για την οµαλή ένταξη βρεφών και νηπίων στον παιδικό σταθµό µε έµφαση την πρώιµη παρέµβαση και την παράλληλη στήριξη παιδιών µε ιδιαιτερότητες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες και β) «Εφαρµογή µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα µέχρι την λήξη του έργου.

Ειδικότερα:
4 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1 ΠΕ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/08/2014 - 31/08/2014
Τηλέφωνο: 2310989280-9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad