10 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ηµοτικό Ωδείο ∆ήµου Έδεσσας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

10 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ∆ηµοτικό Ωδείο ∆ήµου Έδεσσας

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας προκειµένου να προσλάβει Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή και Καθηγητές µουσικής για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Ωδείου ∆ήµου Έδεσσας για την εκπαιδευτική περίοδο 2014–2015, λαµβάνοντας υπόψη την 42/2014 απόφαση του ∆.Σ., και την ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-4-2014 απόφαση της επιτροπής ΠΥΣ33/2006, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για τις ακόλουθες ειδικότητες: 1) Ανωτέρων Θεωρητικών µαθηµάτων 2) πιάνου, 3) Κλασικής κιθάρας, 4) εγχόρδων, 5) Πνευστών, 6) Κρουστών, 7) Παραδοσιακών Οργάνων, 8) Μουσικής Προπαιδείας 9) Σύγχρονων οργάνων-Ηλεκτρονικής Μουσικής

Απαιτούµενα Προσόντα:
1. ∆ίπλωµα ή πτυχίο από αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα στην Ελλάδα ή ανώτατή Μουσική Σχολή του εξωτερικού στην ειδικότητα του διδασκόµενου µαθήµατος.
2. Για τις ειδικότητες που στερούνται επίσηµους τίτλους, βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών από Ωδείο ή Μουσική Σχολή.
3. Για τους εµπειροτέχνες κυρίως στην ειδικότητα των παραδοσιακών οργάνων φάκελος δραστηριοτήτων ή αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
4. Τα απαιτούµενα από τον νόµο Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/ 24-12-2003) προσόντα (µόνο για την θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0