3 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Νοτίου Πηλίου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

3 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νοτίου Πηλίου με αντικείμενο την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας:

1. «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Μαγνησία » του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007- 2013” (ΤΟΠΕΚΟ)
2. «Πολιτισμός και κληρονομιά ως προστιθέμενη αξία στις περιφερειακές πολιτικές για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη»(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα charts)
3. «Συμπολιτεία απασχόλησης»- Τοπικά σχέδια δράσεις (ΤΟΠΣΑ)

Ειδικότερα:
3 ΠΕ Οικονομολόγοι


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/11/2013-13/11/2013
Τηλέφωνο: 2423055659

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad