15 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (Βόλος, Λαρισα) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

15 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (Βόλος, Λαρισα)

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων [(7 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης από τα οποία 2 άτομα πλήρους απασχόλησης και 5 άτομα μερικής απασχόλησης, καθώς και 8 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, από τα οποία 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και 2 άτομα μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/11/2013-20/11/2013
Τηλέφωνο: 2410-237381

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad