Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Βορείου Έβρου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Βορείου Έβρου

Ο Δήμος Διδυμοτείχου ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ - ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 23/09/2013 έως και 10/10/2013.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Α.Σ. «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» και στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων και 40 αγροτών που διαμένουν στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου για την ανάπτυξη νέων ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και την τοποθέτηση των ωφελούμενων ανέργων για εργασία σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της τοπικής παραγωγικής βάσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Β. Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες καθώς και τα σχετικά έντυπα στους παρακάτω φορείς:

Ø Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ: Σωτηρίου Τσερκέζη 20 - Ορεστιάδα, τηλ. 25520 27900.

Ø Δήμος Ορεστιάδας: Βας. Κων/νου 11 - Ορεστιάδα (Γραφείο Πρωτοκόλλου).

Ø Δήμος Διδυμοτείχου: Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1 - Διδυμότειχο (Γραφείο Δημάρχου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad