41 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

41 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά σαράντα ενός (41) εκτάκτων μισθωτών, οκτάμηνης διάρκειας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, διαφόρων ειδικοτήτων στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Λάρισας.


Καταληκτική ημερομηνία: 04/10/2013
Τηλέφωνο: 2103492135

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad