Κατάρτιση 120 ανέργων της ∆υτικής Θεσσαλονίκης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Κατάρτιση 120 ανέργων της ∆υτικής Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση συμμετοχής απευθύνει η “ΑΣ Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία Δυτικής Θεσσαλονίκης” σε ανέργους της Δυτικής Θεσσαλονίκη να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Τοπικό Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη” με δράσεις για την επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων και συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικής ένταξης κι επιχειρηματικότητας.

Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Συμβουλευτική υποστήριξη 120 ωφελούμενων, και ειδικότερα:

α) Διάγνωση εξατομικευμένων αναγκών – Υποστήριξη & συμβουλευτική για 120 ωφελούμενους
β) Επαγγελματική Συμβουλευτική για 75 ωφελούμενους με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας
γ) Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για 45 ωφελούμενους με στόχο την έναρξη επιχειρηματικής δράσης

- Κατάρτιση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα:

™ α)Παροχή υπηρεσιών εστίασης–βοηθητικό προσωπικό μονάδων μαζικής εστίασης
™ β)Εργατοτεχνίτες αλουμινίου και σιδήρου
™ γ)Εργατοτεχνίτες μεταποίησης βιοτεχνίας – βιομηχανίας τροφίμων
™ δ)Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων συλλογής και ανακύκλωσης υλικών
™ ε)Οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Συντήρησης, Ενεργειακής Ανακαίνισης Και Αποκατάστασης Κτιρίων

- Υποστήριξη 75 ωφελουμένων για ένταξη σε θέσεις εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου του επισιτισμού, τροφίμων και επεξεργασίας προϊόντων αλουμινίου/σιδήρου

- Υποστήριξη 45 ωφελούμενων για τη σύσταση 9 κοινωνικών επιχειρήσεων ανακύκλωσης και συντήρησης, ενεργειακής ανακαίνισης & αποκατάστασης κτιρίων

- Ανάπτυξη συνεργασιών ‐ δικτύωση των εταίρων της Α.Σ. με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς & με άλλες Α.Σ.

- Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση δυνητικά ωφελούμενων, τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και πληθυσμού.

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5€/ώρα κατάρτισης), με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις δράσεις του σχεδίου.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται από τις 16 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad