Μία θέση Εποχικού Προσωπικού στο Δασαρχείο Καρδίτσας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Μία θέση Εποχικού Προσωπικού στο Δασαρχείο Καρδίτσας

Το Δασαρχείο Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τομέα Δασών (Κ.Ε.Δ.) της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα, ως εξής:

1 ΠΕ Δασολόγων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad