9 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Ιωαννιτών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

9 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ως εξής:

4 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου
2 ΔΕ Τεχνιτών ηλεκτρολόγων
3 ΥΕ εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων)


Καταληκτική ημερομηνία: 04/06/2013
Τηλέφωνο: 2651361346

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad