76 Θέσεις εργασίας στην Πάτρα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

76 Θέσεις εργασίας στην Πάτρα

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη (76) ατόμων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου και Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού του διευρυμένου Δήμου Πατρέων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ως εξής:

15 YE Εργάτες Πυρασφάλεας(Πυροπροστασίας]
15 YE Εργάτες Δασοπροστασίας
30 YE Εργάτες Κήπων
10 ΥΕ Εργάτες Καθ/τας
4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανικών Σαρώθρων


Καταληκτική ημερομηνία: 04/06/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad