42 άτομα στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

42 άτομα στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο των Πράξεων:

«Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα» (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

«Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου)

ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Καταληκτική ημερομηνία: 31-05-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad