30 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λάρισας (Κάρλα) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

30 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λάρισας (Κάρλα)


Η ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 3 μηνών, ως ακολούθως:

30 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες


Καταληκτική ημερομηνία: 24/05/2013
Τηλέφωνο: 2413-508207


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad