3 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Χαλανδρίου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

3 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού προγράµµατος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας- ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08», ως εξής:

1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΠΕ Νοµικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad