2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Σαλαμίνα) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Σαλαμίνα)


Η ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για χρονικό διάστημα 8 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης και όχι πέραν της 31/12/2013 , ως εξής:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος (με ανασκαφική εμπειρία)
1 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης (για ανασκαφικές εργασίες) Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως  επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα  δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα  γραφεία της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  (∆ιοικητικό Τµήµα, Αλκιβιάδου 233, ισόγειο, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς Τηλ.Επικοινωνίας 210-45.11.302)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0