2 Θέσεις εργασίας στην Καρδίτσα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

2 Θέσεις εργασίας στην Καρδίτσα
Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΄διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ως εξής:

1 ΔΕ Xειριστή Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέας-Φορτωτής)(Oμάδα Β΄ Τάξη Δ΄)
1 ΔΕ Xειριστή Μηχανημάτων Έργου (Ισοπεδωτή Γαιών )(Oμάδα Ζ΄ Τάξη Γ΄)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4, Τ.Κ. 43200, απευθύνοντάς την στον  Δήμο Παλαμά, υπόψη κ. Τασιοπούλου Αικατερίνη
 (τηλ. επικοινωνίας: 2444350141 & 2444350116).

 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο  των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος  μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/04/2013-18/04/2013
Τηλέφωνο: 2444350141.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0