23 Θέσεις εργασίας στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

23 Θέσεις εργασίας στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου


Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως 15.10.2013, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ως εξής:

3 ΠΕ Περιβάλλοντος
2 ΠΕ Γεωτεχνικών
2 ∆Ε Εποπτών – Φυλάκων Θαλάσσιας Περιοχής
11 ∆Ε Εποπτών – Φυλάκων Χερσαίας Περιοχής
5 ∆Ε Εποπτών – Φυλάκων Χερσαίας Περιοχής (Νυχτερινή Φύλαξη)


Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος, απευθύνοντας την στη Γραµµατεία του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) υπόψιν κας Αρβανιτάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2695029870 - 2695025358).
Καταληκτική ημερομηνία: 20/04/2013
Τηλέφωνο: 2695029870 - 2695025358

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0