20 προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

20 προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα για το έτος 2013, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα δέκα (10) ΔΕ Τεχνιτών οικοδόμων και δέκα (10) ΥΕ Εργατών Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Κάρτα ανεργίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Δ/νση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, τηλ: 2461350400) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Καράτζιας Δημήτριος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Από 29/4 ως και 8/5/2013) Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια στο χώρο Ανακοινώσεων του δημαρχείου Κοζάνης, στους χώρους Ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad