Πρόγραμμα κατάρτισης για 130 ανέργους - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα κατάρτισης για 130 ανέργους
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» , καλεί ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, να συµµετάσχουν στο έργο «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες ∆ράσεις, µε σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Να είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ
Να ανήκουν αποδεδειγµένα σε µία από τις ακόλουθες οµάδες πληθυσµού:
νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών που έχουν εξειδίκευση είτε µέσω εκπαίδευσης είτε µέσω προϋπηρεσίας
απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή πιστοποιηµένης µεταλυκειακής εξειδίκευσης σε αντικείµενα σχετικά µε τον πολιτισµό.
Αντικείµενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν τριάντα (130) ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας ως εξής:

Πενήντα (50) άτοµα σε θέσεις µισθωτής εργασίας
Σαράντα (40) άτοµα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
Είκοσι πέντε (25) άτοµα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
∆εκαπέντε (15) άτοµα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων
Οι ∆ράσεις στις οποίες θα συµµετέχουν οι ωφελούµενοι στα πλαίσια της προετοιµασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:

Συµβουλευτική υποστήριξη
Παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών, µε εκπαιδευτικό επίδοµα 5€ την ώρα, για την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων
Παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης διάρκειας 75 ωρών, µε εκπαιδευτικό επίδοµα 5€ την ώρα, για την απόκτηση προσόντων
Παρακολούθηση προγραµµάτων συνοδευτικής επιµόρφωσης διάρκειας 49 ωρών για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων

Καταληκτική ημερομηνία: 30/04/2013

Πληροφορίες: τηλ. 2310291266, 2310994034, 2310994009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0