Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ειδικών κοινωνικών ομάδων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ειδικών κοινωνικών ομάδων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων


Η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΤΑΞΙΣ» στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  Πράξης  «ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΈΝΤΑΞΗΣ  ΕΥΑΛΩΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  ΣΤΟ  ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»  της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της
Κατηγορίας  Παρέμβασης  1: «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού
ευπαθών  ομάδων  του  πληθυσμού»  του  Θεματικού  Άξονα  Προτεραιότητας  4: «Πλήρης
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  2007‐2013»    που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί
ΑΝΕΡΓΟΥΣ κατοίκους των Δήμων Ιωαννίνων, Ζίτσας, Δωδώνης που ανήκουν στις ακόλουθες
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:
 μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,
 άτομα με αναπηρία,
 αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και
 άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια
να  υποβάλλουν  αίτηση  συμμετοχής  προκειμένου  να  συμμετάσχουν  στην  Πράξη  και  να
ενταχθούν  στις  Δράσεις  –  Ενέργειες (Συμβουλευτική‐Κατάρτιση‐Επιμόρφωση),  με  σκοπό  την
προώθησή τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της
ενεργοποίησης  και  κινητοποίησης  των  τοπικών  φορέων  με  στόχο  την βελτίωση‐αύξηση  της
απασχόλησης  80  ανέργων  από  ευάλωτες  κοινωνικά  ομάδες  και  την  κοινωνική  τους
ενσωμάτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες για πρόσθετη ενημέρωση και αναζήτηση των εντύπων των αιτήσεων και
των σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της
Αναπτυξιακής  Σύμπραξης  από  19/3/2013  ως  19/4/2013,  στην  ΗΠΕΙΡΟΣ  ΑΕ,  από  Δευτέρα  –
Παρασκευή,  Ώρες 09:00‐14:00,  Διεύθυνση:  Πλατεία  Πύρρου &  Μ.  Αγγέλου 1, (Διοικητήριο),
τηλ:26510‐36686, φαξ: 26510‐33419, email: epirus@epirussa.gr και telis@epirussa.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0