2 Θέσεις εργασίας στην Αλεξανδρούπολη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

2 Θέσεις εργασίας στην Αλεξανδρούπολη


Ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους , µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας- ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» του ∆ήµου, ως εξής:

1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ΛειτουργώνΚαταληκτική ημερομηνία: 08/04/2013
Τηλέφωνο: 2551064219,163 & 298

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad