24 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

24 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο


Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ως εξής:

9 ΤΕ Νοσηλευτικής
3 ΤΕ Μαιευτικής
2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
2 ΔΕ Χειριστών Η/Υ
1 ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγος)
1 ΔΕ Τεχνικού (Κλιβανιστής)
2 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης
4 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό

Επισυνάπτεται η περίληψη της ανακοίνωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad