15 άτομα στο Επιμελητήριο Κυκλάδων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

15 άτομα στο Επιμελητήριο Κυκλάδων


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων υλοποιεί την πράξη «Σύγχρονες Ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies / Virtual Trade Shows & ψηφιακή υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους».

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Π.Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» (κωδ. ΟΠΣ: 376829) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 «Παραγωγή περιεχομένου για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης τοπικών επιχειρήσεων, συλλογή & επεξεργασία δεδομένων Κυκλαδικής Επιχειρηματικότητας» της παραπάνω πράξης, το Επιμελητήριο Κυκλάδων προτίθεται να συνεργαστεί με:

Επτά (7) Συμβούλους / μέντορες, με σύμβαση έργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 376829 / 11), για την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών υποστήριξης σε διάφορα θεματικά αντικείμενα προς Πολύ Μικρές & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των Κυκλάδων,
Οκτώ (8) στελέχη με σύμβαση έργου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 376829 / 12), για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και την ψηφιοποίηση υλικού προβολής της Κυκλαδικής επιχειρηματικότητας.
Καταληκτική ημερομηνία: 29/03/2013 (14:00)

Mπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόκληση, λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής στον παρακάτω σύνδεσμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad