Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ την 07/12/2012 το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών έτους 2009 Β’ Κύκλος», το οποίο επιδοτεί ανέργους οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση με το ποσό των 24.000€ .
Σκοπός
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Κάλυψη θέσεων
Ο αριθμός των ωφελούμενων ανέργων θα ανέλθει συνολικά σε 2.200 άτομα και η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22-32 ετών.
1.100 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33-64 ετών.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.) που μετέχουν με ποσοστό 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Επιλέξιμες περιοχές
Το νέο πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν:
1.200 θέσεις συνολικού προϋπολογισμού 28.800.000€ στις Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος)
1.000 θέσεις συνολικού προϋπολογισμού 24.000.000€ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία).

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις
Οι νέοι άνεργοι που θα ενισχυθούν θα πρέπει:
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ή μέχρι και τριάντα ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Επίσης, στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ δύναται να ενισχυθούν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη από την 1/10/2009 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούσαν (κατά την έναρξή τους) τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Επιπρόσθετα, δύναται να υπαχθεί στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο), μέλος:
Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος
Ε.Π.Ε.

Εξαιρέσεις
Στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ δεν μπορούν να υπαχθούν:
Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.
Όσοι απασχολήθηκαν με την εκμετάλλευση ΤΑΧΙ, λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσης.
Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα, τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, του άνθρακα, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε εμπόρους των γεωργικών προϊόντων.Πλανόδιες επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.
 Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.
Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 01/01/2000 και μετά.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα αφορούν λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ασφάλιστρα, αναλώσιμα είδη, αποσβέσεις παγίων, πρόσληψη προσωπικού, αγορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών.)

Ποσοστό ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Ποσό & διάρκεια επιχορήγησης
Η διάρκεια ορίζεται σε 36 μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000€ και θα καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις των 6.000€, ενώ θα προκαταβάλλεται η πρώτη δόση των 6.000€.

Αξιολόγηση προτάσεων
Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος θα αφορούν:
1) Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης.
2) Συμβολή της πρότασης στους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3
3) Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/και επαγγελματικής εμπειρίας.
4) Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).
5) Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών, δίνοντας προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες ή δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία.
6) Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και /ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Διαδικασία αίτησης
Τα βήματα που απαιτούνται για την κατάθεση κάθε επενδυτικού σχεδίου αφορά τα ακόλουθα:
Έκδοση κάρτας ανεργίας
Παρακολούθηση διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης
Παρακολούθηση σεμιναρίου επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ
Εκπόνηση & υποβολή επενδυτικού σχεδίου

Υποβολή αιτήσεων
Η προθεσμία έναρξης και υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του ΟΑΕΔ.

1 σχόλιο:

  1. "Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ την 07/12/2012 το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών έτους 2009 Β’ Κύκλος»"

    ΤΟ πρόγραμμα αυτό δεν είναι ΝΕΟ και δεν απευθύνεται σε ατομα που θέλουν να μπουν τώρα, αλλά σε αυτούς που είχαν δηλώσει συμμετοχή από το 2009.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0