Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες στο νομό Ιωαννίνων» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου  Δυναμικού»    στη  δράση  3: «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες
ομάδες»    της  Κατηγορίας  Παρέμβασης  1: «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού
αποκλεισμού  ευπαθών  ομάδων  του  πληθυσμού»    του  Θεματικού  Άξονα  Προτεραιότητας  4:
«Πλήρης  ενσωμάτωση  του  συνόλου  του  ανθρώπινου  δυναμικού  σε  μια  κοινωνία  ίσων
ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)Μέσω  της  υλοποίησης  της  Πράξης  επιδιώκεται  η  προώθηση  στην  απασχόληση  110  ανέργων
που κατοικούν μόνιμα στο νομό Ιωαννίνων και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Από το σύνολο των ωφελουμένων έχει προβλεφθεί:
10  εξ’  αυτών  ,μετά  το  πέρας  του  προγράμματος,  να  είναι  σε  θέση  να  ιδρύσουν  νέες
επιχειρήσεις
10 να μπορέσουν να προσληφθούν από ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις.
 50  ωφελούμενοι  να  υπογράψουν  συμβάσεις  απόκτησης  εργασιακής  εμπειρίας  στον
ιδιωτικό τομέα και τέλος
40 από τους ωφελούμενους να προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα.        Αριθμός ωφελούμενων:.110
  Πληροφορίες (τηλ.):.2651020647
  Καταληκτική ημερομηνία:.15/02/2013Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0